Minimálkenés forgácsoláshoz

MINIMUM QUANTITY LUBRICATION FOR CUTTING PROCESSES

A folyamatos, ciklushoz illeszkedő, szabályozott, pontos és gazdaságos adagolása a kenőanyagoknak – a szerszámok kenőanyag-csatornáin vagy a szerszámbefogókon keresztül, aeroszol vagy permetező fúvókán keresztül permet formájában valósul meg..

Continuous, cyclic, controlled, accurate and economical lubricant dosing – in the range of 5-30 ml/h – is achieved through the lubrication channels of the tool through a tool holder, aerosol or spraying nozzle.

A szerszámgépek, pl. nyitott marógépek, fúró-maró megmunkáló központok, esztergák stb. esetében jellemzően nem hatásos az árasztásos kenőanyag-ellátás – a felsorolt kenési helyzetekben a minimálkenés jelentené az ideális megoldást. Ez lehet egy, a szerszámgép kialakításának megfelelő permetező fúvókás alkalmazás, vagy ha belső kenőanyag ellátású a rendszer, AEROSOL-BOOSTER minimálkenő berendezés.

Machine tools, eg. open milling machines, drill-milling machining centers, lathes … etc. flood lubrication is typically not effective – the minimum lubrication in the lubrication situations listed would be the ideal solution. This may be a spray nozzle system suitable for the machine tool design, or AEROSOL-BOOSTER minimum lubrication device, if the system is supplied with internal lubrication.

Körfűrészek és szalagfűrészek esetében a minimálkenés tökéletes megoldást nyújt a vízszintes-, függőleges- és körfűrészelési műveletek esetében. A felülről adagolt hűtő-kenőanyag természeténél fogva az éppen vágott alkatrészről lefelé áramlik, és a padlóra folyik. Az egy-vagy két permetező fúvókával felszerelt minimálkenő berendezések a vágást megelőzően a fűrészfogra, és a fűrészlap oldalára permetezik a szükséges és elégséges mennyiségű kenőanyagot.

For circular and band saws, minimaum lubrication is the perfect solution for horizontal, vertical and circular sawing operations. The coolants naturally flow down from the cut part and then to the floor. The minimum lubrication equipment with one or two spray nozzles sprays the required and sufficient quantity of lubricant before cutting to the saw blade and on the blade side.

Az automata szerszámcserés megmunkáló központok esetében megállapítható, hogy a megmunkálás sebessége, az alkatrészek összetettsége magas színvonalú kenést tesz szükségessé. Belső kenőanyag csatornával ellátott főorsó vagy revolverfej esetében az AEROSOL-BOOSTER minimálkenő berendezés az optimális megoldás, mindamellett permetező fúvóka alkalmazása útján is létre lehet hozni ideális kenést.

For automated tool change machining centers, it can be stated that the speed of machining and the complexity of the components require high-quality lubrication. For spindle or revolver head with an internal lubrication channel, the AEROSOL-BOOSTER minimum lubrication system is the optimal solution, nevertheless ideal lubrication can also be achieved by applying spray nozzles.

A vertikális megmunkáló központok kenési rendszerére is a minimálkenés a létező legjobb megoldás. A kenőanyag felvitele a belső kenőanyag ellátású rendszerek gépeinél hatékonyabban kivitelezhető, de permetező fúvókák alkalmazásával is elérhető ideális kenés.

For the lubrication systems of vertical machining centers minimal lubrication system is the best solution. The lubricant can be applied more efficiently for the machines of internal lubrication systems, but ideal lubrication can also be achieved by applying spray nozzles.