Teljes olajok

OILS

A MOLYDAL új generációs teljes olajai megfelelnek az európai normáknak a toxicitás, az újrahasznosítás és a környezetvédelem vonatkozásában. Néhány termék közülük élelmiszerrel véletlenszerűen érintkezésbe is kerülhet. Nem tartalmaznak szilikont, többségükben klór- és kénmentesek, és inertek a legtöbb elasztomerrel és műanyaggal szemben. Az olajak felhasználásra készek, alkalmasak húzási, mélyhúzási, stancolási, sajtolási, vágási és egyéb műveletekhez. A termékek számára azok alapolajai és egyéb összetevői kis viszkozitást, nagy kenő- és nedvesítő képességet biztosítanak, a felületről mindamellett könnyen eltávolíthatók. Alkalmasak minimálkenésre – húzási, mélyhúzási, stancolási, sajtolási, vágási és egyéb műveletekhez.

MOLYDAL’s new generation of neat oils meet European standards in terms of toxicity, reprocessing and the environment. Some of these products are suitable for incidental contact with food products.They do not contain silicones, most of them chlorine and sulfur free, and are inert with most elastomers and plastics. These oils are ready for use, suitable for pulling, deep drawing, punching, pressing, cutting and other operations. For the products, their base and other components provide low viscosity, high lubricant and wetting properties, and can easily be removed from the surface. They are suitable for minimum lubrication – for drawing, deep drawing, punching, stamping, cutting and other operations.

H 326

A H 326 egy klórmentes, közepes viszkozitású teljes olaj, amely megfelel az európai környezetvédelmi előírásoknak. Hajlítási és könnyű sajtolási műveltekhez valamennyi fémen. Fémmegmunkálási műveletekhez vas- és nem-vas fémek esetében (hántolás, fűrészelés, fúrás, lyukasztás).

H 326 is a chlorine-free medium-viscosity neat oil, meeting the European standards in terms of toxicity, reprocessing and the environment. It is for cutting and light stamping operations on all metals. Can be used for machining operations on ferrous or non-ferrous metals (scalping, sawing, drilling and boring).

H 470

A H 470 egy klórmentes, alacsony viszkozitású, EP-adalékokat tartalmazó olaj, amely megfelel az európai környezetvédelmi előírásoknak. Sajtolási, mélyhúzási műveltekhez valamennyi fémen. Fémmegmunkálási műveletekhez vas- és nem-vas fémek esetében (hántolás, fűrészelés, fúrás, lyukasztás).

H 470 is an extreme pressure neat oil, meeting the European standards in terms of toxicity, reprocessing and the environment. It is for cutting and light stamping operations on all metals. Can be used for machining operations on ferrous or non-ferrous metals (scalping, sawing, drilling and boring).

H 128

A H 128 egy új generációs olaj, mely megfelel az európai normáknak, mind toxicitás, mind újrahasznosítás és környezetvédelem tekintetében. Az alacsony viszkozitású termék összetevői könnyű zsírtalanítást tesznek lehetővé.

H 128 is a new generation of oil that meets European standards, both in terms of toxicity and recycling and environmental protection. The components of the low viscosity product allow easy degreasing.

H 125 AL

A H 125 AL egy tiszta kenőanyag, amely általánosan felhasználható minden szerelési, vágási és könnyű sajtolási művelethez az élelmiszeripar valamennyi területén. A termék nem tartalmaz szilikont, használható az összes fémen, továbbá inert a legtöbb elasztomerrel és műanyaggal szemben. Az FDA és az NSF által jóváhagyott mint élelmiszerekkel véletlenszerűen érintkezésbe kerülhető (H1-3H) termék.

H 328

A H 328 egy klórmentes, alacsony viszkozitású teljes olaj, amely megfelel az európai környezetvédelmi előírásoknak. Húzásos sajtolási műveltekhez valamennyi fémen. Fémmegmunkálási műveletekhez vas- és nem-vas fémek esetében (hántolás, fűrészelés, fúrás, lyukasztás).

H 328 is a chlorine-free low-viscosity neat oil, meeting the European standards in terms of toxicity, reprocessing and the environment. It is for cutting and light stamping operations on all metals. Can be used for machining operations on ferrous or non-ferrous metals (scalping, sawing, drilling and boring).

H 328

A H 336 egy klórmentes, alacsony viszkozitású teljes olaj, amely megfelel az európai környezetvédelmi előírásoknak. Húzásos sajtolási műveltekhez valamennyi fémen. Fémmegmunkálási műveletekhez vas- és nem-vas fémek esetében (hántolás, fűrészelés, fúrás, lyukasztás).

H 336 is a chlorine-free low-viscosity neat oil, meeting the European standards in terms of toxicity, reprocessing and the environment. It is for cutting and light stamping operations on all metals. Can be used for machining operations on ferrous or non-ferrous metals (scalping, sawing, drilling and boring).