Szolgáltatások

SERVICES

A kenéstechnikai szolgáltatások széles körét kínáljuk; a termelés költségeinek csökkentésére ki tudunk dolgozni különálló programot vagy átfogó megoldást, javaslatunk kiterjedhet egy részlegre vagy a termelés egészére.

Elemei:

 • Prezentációk megtartása
 • Gépek és berendezések bemutatása
 • Szakértés, tanácsadás
 • Gépek és berendezése kölcsönzése helyszínen végzendő kísérletekhez
 • Új technológiai megoldások kidolgozása
 • Komplex technológiai rendszerek megtervezése

We offer a wide range of lubrication services – we can expand a separate program or a comprehensive solution to reduce the cost of production, our proposal may cover a department or production as a whole.

Elements:

 • Presentations
 • Demonstration of machines and equipments
 • Technical advice
 • Renting machines and equipment for on-site experiments
 • Developing new technology solutions

Fluid Management

Komplex műszaki szolgáltatások nyújtása, partnereinkkel együttműködve

Elemei:

 • A kenőanyag státuszának ellenőrzése
 • Kenőanyagok kiváltása
 • Hűtő-kenő rendszerek tisztítása, utántöltése
 • Rendszeres ellenőrző mérések, felülvizsgálatok
 • Kenőanyaghasználatból származó veszélyes hulladékok összegyűjtése, elszállítása, megsemmisítése

Fluid Management

Providing complex technical services in cooperation with our partners

Elements:

 • Checking lubricant status
 • Replacement of lubricants
 • Technical advice
 • Coolant system cleaning and refilling
 • Regular monitoring measurements, reviews
 • Designing Complex Technology Systems
 • Collection, removal and destruction of hazardous waste from lubricant use