Vízzel keverhető hűtő-kenőanyagok

WATER MISCIBLE COOLING LUBRICANTS

A Master Fluid Solutions™, az iparág vezetője kompromisszumok nélküli integritással, innovációval, szakértelemmel, úttörő technológiával és környezettudatossággal több mint 70 éve. A világszerte kiemelkedő teljesítményéről ismert TRIM® olyan iparágaik kívánalmainak is képes megfelelni, mint az autóipar, a repülőgépipar vagy az orvosi műszergyártás. A TRIM® forgácsolási és köszörülési alkalmazásokhoz kifejlesztett szintetikus, félszintetikus folyadékjainak és emulzióinak, használata révén megnövelhető a szerszámok élettartama, javítható a legyártott alkatrészek minősége, illetve csökkenthetők a kiadások.

Powerin VÍZZEL KEVERHETŐ HŰTŐ-KENŐANYAGOK COOLING LUBRICANTS THAT CAN BE MIXED WITH WATER

Master Fluid Solutions™, the industry leader with uncompromising integrity, innovation, expertise, pioneering technology and environmental awareness for over 70 years. Known worldwide for its outstanding performance, TRIM® is also able to meet the needs of industries such as the automotive industry, the aerospace industry, or the production of medical instruments. By using TRIM®’s synthetic and semi-synthetic fluids and emulsions developed for cutting and grinding applications, tool life can be increased, the quality of manufactured parts can be improved, and expenses can be reduced

TRIM® C116  

ALACSONY HABZÁSÚ SZINTETIKUS HŰTŐ-KENŐANYAG 

Leírás

Nagy teljesítőképességű szintetikus hűtőfolyadék koncentrátum öntöttvas és lágyacélok megmunkálásához A legkorszerűbb technológia kiváló hűtést és forgácsülepedést, hatékony idegenolajkiválást és géptisztaságot biztosít, miközben csak filmréteget hagy a szerszámgépen. Mentes az oldószerektől bórtól és formaldehidtől.

Felhasználás

Kiváló biostabilitást és korróziógátlást biztosít vasötvözeteken,  alacsony kihordás, hab- és ködképződés kedvező üzemeltetési költségek, alacsony vegyszerszag jellemzi. Tisztán tartja a gépeket, miközben lágy, folyékony filmet hagy, amely védi a fém alkatrészeket. megkönnyíti a gép tisztítását és minimalizálja a ragacsos maradványok felhalmozódását.

Alkalmazások: csiszolás, köszörülés,, fúrás, formázás, dörzsölés, marás, menetfúrás, esztergálás.

Fémek: öntöttvas, kompozitok, színesfémek, műanyagok és acélok.

Technikai adat

Lobbanáspont: >100°C; pH: 9,7-9,9; Refraktométer faktor: 3,4; Kiszerelés: 20, 214 kg

TRIM® C116  

LOW-FOAMING SYNTHETIC COOLING LUBRICANT

Description

High-performance synthetic coolant concentrate for machining cast iron and mild steel. State-of-the-art technology provides excellent cooling and chip settling, effective foreign oil separation and machine cleanliness, while leaving only a film layer on the machine tool. Free from solvents, boron and formaldehyde.

Application

It provides excellent biostability and corrosion prevention on iron alloys, is characterized by low spreading, foam and fog formation, favorable operating costs, and a low chemical smell. Keeps machines clean while leaving a soft, liquid film that protects metal parts. It makes cleaning the machine easier and minimizes the accumulation of sticky residuals.

Applications: grinding, grinding, drilling, shaping, rubbing, milling, tapping, turning.

Metals: cast iron, composites, non-ferrous metals, plastics and steels.

Technical data

Flash point: >100°C; pH: 9.7-9.9; Refractometer factor: 3.4; Packaging: 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

TRIM® C270

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SZINTETIKUS HŰTŐ-KENŐANYAG 

Leírás

Korszerű szintetikus hűtőfolyadék koncentrátum, amely kiváló hűtést és forgácsleülepedést, jó idegenolajkiválást és géptisztaságot biztosít, és kielégíti a modern műhely azon igényét, hogy egyetlen prémium szintetikus hűtőfolyadékkal rendelkezzenek gyakorlatilag minden megmunkálási művelethez. Mentes az állati eredetű anyagoktól, klórozott EP-adalékanyagoktól, DCHA-tól, nitritek, foszfor, sziloxán és kénezett EP-adalékanyagoktól.

Felhasználás

Kiváló korróziógátlás minden szokásos vasötvözeten Rendkívül alacsony kioldódási érték,  hab és páraképződés és üzemeltetési költség. Tisztán tartja a gépeket, miközben lágy, folyékony filmet hagy, amely védi a fém alkatrészeket. megkönnyíti a gép tisztítását és minimalizálja a ragacsos maradványok felhalmozódását.

Alkalmazások: fűrészelés, csiszolás, köszörülés, vágás, hengeres köszörülés, fúrás, marás, menetmarás, menetvágás,  esztergálás.

Fémek: öntöttvas, kompozitok, egzotikus ötvözetek, nikkelötvözetek, műanyagok, rozsdamentes anyagok, acélok, titán és szerszámacélok.

Technikai adat

Lobbanáspont: >100°C; pH: 8,8-9,4; Refraktométer faktor: 3; Kiszerelés: 20, 214 kg

TRIM® C270

HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC COOLING LUBRICANT

Description

Advanced synthetic coolant concentrate that provides excellent cooling and chip settling, good foreign oil separation and machine cleanliness, meeting the modern shop’s need for a single premium synthetic coolant for virtually every machining operation. Free from animal-derived substances, chlorinated EP additives, DCHA, nitrites, phosphorus, siloxane and sulfurized EP additives.

Application

Excellent corrosion inhibition on all common iron alloys. Extremely low leaching value, foam and mist formation and operating costs. Keeps machines clean while leaving a soft, liquid film that protects metal parts. It makes cleaning the machine easier and minimizes the accumulation of sticky residues.

Applications: sawing, grinding, grinding, cutting, cylindrical grinding, drilling, milling, threading, threading, turning.

Metals: cast iron, composites, exotic alloys, nickel alloys, plastics, stainless materials, steels, titanium and tool steels.

Technical data

Flash point: >100°C; pH: 8.8-9.4; Refractometer factor: 3; Packaging: 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

TRIM® C272

SZINTETIKUS HŰTŐ-KENŐANYAG 

Leírás

Szintetikus hűtőfolyadék koncentrátum, amely  magas folyadéknyomáson és térfogatban működik, kevés hab vagy hab nélkül. Ideális ahol nagy hűtőfolyadék sebességre vagy térfogatra van szükség a maximális termelékenység eléréséhez. A termék a prémium szintetikus termék kiváló hűtési és forgácsülepedési tulajdonságai, rendkívül hatékony és szabadalmaztatott, klór- és kénmentes, extrém nyomású adalékot használ a hosszú szerszámélettartam és a jobb felületi minőség érdekében. Mentes az állati eredetű anyagoktól, klórozott és és kénezett EP-adalékanyagoktól, DCHA-tól, nitritek, foszfor, sziloxán  vegyületektől.

Felhasználás

Repülőgépmotorok gyártói  jóváhagyásai – Rolls-Royce, GE és Safran Aero Engines. Védi a gép és a szerszám felületeit, hatékony idegenolajkiválást és géptisztaságot biztosít. Könnyű az újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási feladatok elvégzése még a hagyományos technikákkal és berendezésekkel is.

Alkalmazások: szalagfűrészelés, köszörülés, vágás, fúrás, formahengerlés, csiszolás, dörzsölés, marás, menetmarás, menetvágás, esztergálás.

Fémek: öntöttvas, nikkelötvözetek, rozsdamentes anyagok, acélok, acélötvözetek, acélok és titánium.

Technikai adat

Lobbanáspont: >160°C; pH: 8,8-9,4; Refraktométer faktor: 3; Kiszerelés 20, 214 kg

TRIM® C272

SYNTHETIC COOLING LUBRICANT

Description

Synthetic coolant concentrate that operates at high fluid pressure and volume with little or no foam. Ideal where high coolant velocity or volume is required to achieve maximum productivity. The product has the excellent cooling and chip settling properties of the premium synthetic product, uses a highly effective and patented chlorine and sulfur free extreme pressure additive for long tool life and better surface quality. Free from substances of animal origin, chlorinated and sulfurized EP additives, DCHA, nitrites, phosphorus, siloxane compounds.

Application

Aircraft Engine Manufacturer Approvals – Rolls-Royce, GE and Safran Aero Engines. It protects the surfaces of the machine and the tool, ensures effective foreign oil separation and machine cleanliness. It is easy to complete recycling or disposal tasks even with traditional techniques and equipment.

Applications: band sawing, grinding, cutting, drilling, shape rolling, grinding, rubbing, milling, threading, threading, turning.

Metals: cast iron, nickel alloys, stainless materials, steels, steel alloys, steels and titanium.

Technical data

Flash point: >160°C; pH: 8.8-9.4; Refractometer factor: 3; Packaging 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

TRIM® SC415 

ALACSONY HABZÁSÚ FÉLSZINTETIKUS HŰTŐ-KENŐANYAG

Leírás

Alacsony habzású, félszintetikus hűtőfolyadék koncentrátum amelyet kifejezetten öntöttvas és acél megmunkálására és köszörülésére fejlesztettek ki. Az egyedülálló összetétele alacsony habszintet biztosít, amely általában nem jellemző más félszintetikus termékeknél, különösen lágy vizű területeken, és megakadályozza a köszörűkorongok terhelését is,  jó felületminőséget és minimális égést biztosítva. Rendkívül finom emulzió, csökkenti az kihordozást, alacsony a működési költsége. Rendkívül kemény víztűrő, könnyen újrahasznosítható vagy ártalmatlanítható speciális kezelés vagy felszerelés nélkül.  Mentes a klór, DEA, formaldehid, nitritek és fenolos vegyületektől.

Felhasználás

Nagyon sokoldalú termék, amely jól működik a műveletek széles skáláján. Nagyon finom emulzió, csökkenti az kihordást, teljesen bevonja a munkadarabot és a forgácsot a kiváló korrózióvédelem érdekében, alacsony a teljes üzemeltetési költség. Könnyű az újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási feladatok elvégzése még a hagyományos technikákkal és berendezésekkel is.

Alkalmazások: szalagfűrészelés, vágás, köszörülés, fúrás, marás, menetmarás, menetvágás, esztergálás

Fémek: öntöttvas, kompozitok, egzotikus anyagok ötvözetek, nikkelötvözetek, műanyagok, rozsdamentes anyagok, rozsdamentes anyagok, rozsdamentes anyagok, acélok, titán és szerszámacélok.

Technikai adat

Lobbanáspont: > 160°C ; pH: 10,1-10,7; Refraktométer faktor: 1,6; Kiszerelés: 20, 214 kg

TRIM® SC415 

LOW-FOAMING SEMI-SYNTHETIC COOLING LUBRICANT

Description

Low-foaming, semi-synthetic coolant concentrate specially developed for machining and grinding cast iron and steel. Its unique formulation ensures a low foaming level, which is not usually found in other semi-synthetic products, especially in soft water areas, and also prevents loading of the grinding wheels, ensuring a good surface quality and minimal burning. Extremely fine emulsion, reduces carryover, low operating costs. Extremely hard water resistant, easily recycled or disposed of without special treatment or equipment. Free from chlorine, DEA, formaldehyde, nitrites and phenolic compounds.

Application

It is a very versatile product that works well in a wide range of operations. Very fine emulsion, reduces wear, fully coats workpiece and chip for excellent corrosion protection, low total cost of ownership. It is easy to complete recycling or disposal tasks even with traditional techniques and equipment.

Applications: band sawing, cutting, grinding, drilling, milling, threading, threading, turning

Metals: cast iron, composites, exotic materials alloys, nickel alloys, plastics, stainless materials, stainless materials, stainless materials, steels, titanium and tool steels.

Technical data

Flash point: > 160°C; pH: 10.1-10.7; Refractometer factor: 1.6; Packaging: 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

TRIM® SC617

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FÉLSZINTETIKUS HŰTŐ-KENŐANYAG

Leírás

Félszintetikus hűtőfolyadék koncentrátum, amelyet úgy terveztek, hogy általános felhasználású, többfémes hűtőfolyadék a vas és nemvas anyagok megmunkálásához. Bevált EP adalékcsomagot használ a felkeményedő élek szabályozására, a szerszám élettartamának növelésére, valamint kiváló nedvesítési és hűtési jellemzőkkel rendelkezik. Emellett elegendő kenéssel rendelkezik a megmunkálóközpontokon végzett legtöbb átmenő szerszámos megmunkálási alkalmazásokhoz. Kiváló az idegenolajkiválása, a rendkívül biostabil összetétele hosszú élettartamot biztosít.  Mentes DEA, formaldehid, oldószerektől, nitritektől és fenolos vegyületektől.

Felhasználás Nagyon sokoldalú termék, amely jól működik a műveletek széles skáláján. Nagyon finom emulzió, csökkenti az kihordást, teljesen bevonja a munkadarabot és a forgácsot a kiváló korrózióvédelem érdekében, alacsony a teljes üzemeltetési költség. Könnyű az újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási feladatok elvégzése még a hagyományos technikákkal és berendezésekkel is.

Alkalmazások: marás, köszörülés, fúrás, nagy igénybevételű megmunkálóközpontos megmunkálás, nagysebességű esztergálás, dörzsölés, hengeres menetfúrás, fűrészelés.

Fémek: öntöttvas, vasfémek, színesfémek, rozsdamentes acélok és acélok.

Technikai adat

Lobbanáspont: >160°C; pH: 10-10,4; Refraktométer faktor: 1,4; Kiszerelés: 20, 214 kg

TRIM® SC617

HIGH PERFORMANCE SEMI-SYNTHETIC COOLING LUBRICANT

Description

Semi-synthetic coolant concentrate designed to be a general purpose, multi-metallic coolant for machining ferrous and non-ferrous materials. It uses a proven EP additive package to control hardening edges, increase tool life, and has excellent wetting and cooling characteristics. It also has sufficient lubrication for most through-tool machining applications on machining centers. The separation of foreign oil is excellent, and its extremely biostable composition ensures a long service life. Free of DEA, formaldehyde, solvents, nitrites and phenolic compounds.

Application

It is a very versatile product that works well in a wide range of operations. Very fine emulsion, reduces wear, fully coats workpiece and chip for excellent corrosion protection, low total cost of ownership. It is easy to complete recycling or disposal tasks even with traditional techniques and equipment.

Applications: milling, grinding, drilling, heavy-duty machining, high-speed turning, reaming, cylindrical tapping, sawing.

Metals: cast iron, ferrous metals, non-ferrous metals, stainless steels and steels.

Technical data

Flash point: >160°C; pH: 10-10.4; Refractometer factor: 1.4; Packaging: 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

TRIM® MicroSol 515

FÉLSZINTETIKUS MIKROEMULZIÓS HŰTŐ-KENŐANYAG

Leírás

Közepes magas kenőképességű, klórozott vagy kénezett EP adalékanyagok nélküli félszintetikus mikroemulziós hűtőfolyadék koncentrátum. Kiváló hűtést és mechanikai kenést biztosít, valamint olyan gépbarát tulajdonságokkal bír, ami egy prémium TRIM hűtőfolyadéktól elvárhatók. A finoman oldódó olajemulzió csökkenti a kihordozást így alacsony működési költséget biztosít. Rendkívül kemény vízzel szemben is toleráns. Nem tartalmaz agresszív biocideket, mentes DEA, klór, kén, nitritek, formaldehid, vagy fenolos vegyületektől.

Felhasználás

Alternatíva az emulziós termékeknek magas szilícium-dioxid-tartalmú alumíniumötvözetek megmunkálásához. Különösen alkalmas öntöttvas megmunkálására és köszörülésére, nagyon jól teljesít a vegyes fémnél, és alumínium, nikkel és titánötvözetek megmunkálásakor.

Alkalmazások: szalagfűrészelés, köszörülés, fúrás, hengerlés, menetvágás, marás, esztergálás.

Fémek: repülőgépipari alumíniumötvözetek, sárgaréz, bronz, öntöttvas, réz, vasfémek, színesfémek és acélok.

Technikai adat

Lobbanáspont: >160°C; pH: 9,1-10,1; Refraktométer faktor: 1,6; Kiszerelés: 20, 214 kg

TRIM® MicroSol 515

SEMI-SYNTHETIC MICROEMULSION COOLING LUBRICANT

Description

Medium high lubricity, semi-synthetic microemulsion coolant concentrate without chlorinated or sulfurized EP additives. It provides excellent cooling and mechanical lubrication, as well as machine-friendly properties that can be expected from a premium TRIM coolant. The finely soluble oil emulsion reduces carryover and thus ensures low operating costs. It is also tolerant of extremely hard water. Does not contain aggressive biocides, free of DEA, chlorine, sulfur, nitrites, formaldehyde or phenolic compounds.

Application

It is an excellent alternative to high mineral oil-based coolants for aluminum alloys with a high silicon dioxide content. It is easy to complete recycling or disposal tasks even with traditional techniques and equipment.

Applications: band sawing, grinding, drilling, rolling, threading, milling, turning.

Metals: aerospace aluminum alloys, brass, bronze, cast iron, copper, ferrous metals, non-ferrous metals and steels.

Technical data

Flash point: >160°C; pH: 9.1-10.1; Refractometer factor: 1.6; Packaging: 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

TRIM® MicroSol™ 585XT

MEGHOSSZABBÍTOTT ÉLETTARTAMÚ FÉLSZINTETIKUS HŰTŐ-KENŐANYAG

Leírás

Nagy kenőképességű, félszintetikus, mikroemulziós hűtőfolyadék koncentrátum . A formula hosszabb élettartamot biztosít és jobb habszabályozást a korábbi generációs félszintetikusokhoz képest.  Bár különösen alkalmas szürke vas megmunkálására és csiszolására, nagyon jól használható vegyes fémek megmunkálásakor is, kivételes megmunkálófolyadéknak bizonyult titánötvözetekhez. Drámaian meghosszabbítja a hasznos élettartamot anélkül, hogy biocidekre vagy gombaölő szerekre lenne szükség, formaldehidmentes. Alacsony habzás  nagynyomású, nagy volumenű alkalmazásoknál. Mentes a nitritek, fenolok és klórozott vagy kénezett EP adalékokat tartalmazó vegyületektől.

Felhasználás

Kiváló alternatívája a magas ásványiolaj bázisú hűtőfolyadékoknak a magas szilícium-dioxid tartalmú alumíniumötvözeteknél. Könnyű az újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási feladatok elvégzése még a hagyományos technikákkal és berendezésekkel is.

Alkalmazások: szalagfűrészelés, köszörülés, vágás, fúrás, dörzsölés, menetvágás, menetfúrás, menetalakítás, esztergálás.

Fémek: 6000-es sorozatú alumínium, repülőgépipari alumíniumötvözetek, alumínium ötvözetek, sárgaréz, bronz, öntött alumínium, öntött alumínium ötvözetek vas, kompozitok, réz, egzotikus ötvözetek, vasfémek, üveg, szürke öntöttvas, acél, színesfémek, műanyagok, rozsdamentes acél, titán, titánötvözetek.

Technikai adat

Lobbanáspont: >160°C; pH: 9,2-10,2; Refraktométer faktor: 1,2; Kiszerelés 20, 214 kg

TRIM® MicroSol™ 585XT

EXTENDED LIFE SEMI-SYNTEHTIC COOLANT

Description

High lubricity, semi-synthetic, microemulsion coolant concentrate. The formula provides a longer service life and better foam control compared to previous generation semi-synthetics. Although it is particularly suitable for machining and grinding gray iron, it can also be used very well when machining mixed metals, and has proven to be an exceptional machining fluid for titanium alloys. Dramatically extends useful life without the need for biocides or fungicides, it is formaldehyde free. Low foaming for high pressure, high volume applications. Free from compounds containing nitrites, phenols and chlorinated or sulfurized EP additives.

Application

It is an excellent alternative to high mineral oil-based coolants for aluminum alloys with a high silicon dioxide content. It is easy to complete recycling or disposal tasks even with traditional techniques and equipment.

Applications: band sawing, grinding, cutting, drilling, grinding, threading, threading, thread forming, turning.

Metals: 6000 Series Aluminum, Aerospace Aluminum Alloys, Aluminum Alloys, Brass, Bronze, Cast Aluminum, Cast Aluminum Alloys Iron, Composites, Copper, Exotic Alloys, Ferrous Metals, Glass, Gray Cast Iron, Steel, Non-ferrous Metals, Plastics, Stainless Steel, Titanium , titanium alloys.

Technical data

Flash point: >160°C; pH: 9.2-10.2; Refractometer factor: 1.2; Packaging 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

TRIM® E715 

UNIVERZÁLIS HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ HŰTŐ-KENŐANYAG

Leírás

Kiváló minőségű, univerzális ásványolaj bázisú hűtőfolyadék koncentrátum, amely minimális karbantartást igényel még a legigényesebb folyadékkezelő rendszerekben is. Széleskörű megmunkálásban és köszörülésben széleskörűen Felhordható a legkülönbözőbb anyagok széles skáláján. Rendkívül kemény vízzel szemben toleráns. Mentes klór, formaldehid, nitrit, fenolos vegyületektől és a kénezett EP-adalékanyagoktól.

Felhasználás

Magas szintű kémiai és mechanikus kenőképességgel rendelkezik, és a termék alkalmas a közepes megmunkálási és köszörülési feladatokra. A nagyon stabil formula hosszú élettartamot következetes teljesítményt biztosít. Könnyű az újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási feladatok elvégzése még a hagyományos technikákkal és berendezésekkel is.

Alkalmazások: fúrás, köszörülés, mélyfúrás, fúrás, marás, esztergálás, menetvágás, fűrészelés, menetfúrás, esztergálás.

Fémek: öntöttvas, réz, egzotikus ötvözetek, Inconel®, színesfémek, acélötvözetek, acélok.

Technikai adat

Lobbanáspont: >160°C; pH: 9-10; Refraktométer faktor: 1; Kiszerelés 19, 214 kg

TRIM® E715 

UNIVERSAL LONG LIFE COOLING LUBRICANT

Description

High-quality, universal mineral oil-based coolant concentrate that requires minimal maintenance even in the most demanding fluid handling systems. Widely used in machining and grinding, can be applied to a wide range of different materials. Extremely hard water tolerant. Free from chlorine, formaldehyde, nitrite, phenolic compounds and sulfurized EP additives.

Application

It has a high level of chemical and mechanical lubricity, and the product is suitable for medium machining and grinding tasks. The very stable formula ensures long life and consistent performance. It is easy to complete recycling or disposal tasks even with traditional techniques and equipment.

Applications: drilling, grinding, deep drilling, drilling, milling, turning, threading, sawing, tapping, turning.

Metals: cast iron, copper, exotic alloys, Inconel®, non-ferrous metals, steel alloys, steels.

Technical data

Flash point: >160°C; pH: 9-10; Refractometer factor: 1; Packaging 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

TRIM® E720

AMINMENTES HŰTŐ-KENŐANYAG

Leírás

Kiváló minőségű, univerzális ásványolaj bázisú hűtőfolyadék koncentrátum, amely széles alkalmazási területen használható. Felhordható számos anyag megmunkálásához és köszörüléséhez. A magas szintű kémiai és mechanikai kenőképesség miatt a közepes és nehéz alumínium és rozsdamentes acél megmunkálási feladatoknál is eredményesen Felhordható. Az alkalmazott hibitor csomag a  különösen alkalmassá teszi a rézötvözetek megmunkálására az alkatrészek elszíneződése nélkül. A nagyon stabil formula hosszú élettartamot következetes teljesítményt biztosít. Rendkívül kemény vízzel szemben toleráns. Mentes aminok, bór, klór, és formaldehid vegyületektől.

Felhasználás

Hosszú ideig hatékonyan működik költséges adalékanyagok nélkül. Könnyű az újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási feladatok elvégzése még a hagyományos technikákkal és berendezésekkel is.

Alkalmazások: köszörülés, mélyfúrás, fúrás, marás, fűrészelés, menetfúrás, menetalakítás, esztergálás.

Fémek: alumínium, réz, acélötvözetek.

Technikai adat

Lobbanáspont: >100°C; pH: 8-9,5; Refraktométer faktor: 1; Kiszerelés 20, 214 kg

TRIM® E720

AMINE-FREE COOLING LUBRICANT

Description

High-quality, universal mineral oil-based coolant concentrate that can be used in a wide range of applications. It can be applied to the machining and grinding of many materials. Due to the high level of chemical and mechanical lubricity, it can also be successfully applied to medium and heavy aluminum and stainless steel machining tasks. The used hibitor package makes it particularly suitable for processing copper alloys without discolouration of the parts. The very stable formula ensures long life and consistent performance. Extremely hard water tolerant. Free from amines, boron, chlorine and formaldehyde compounds.

Application

It works effectively for a long time without expensive additives. It is easy to complete recycling or disposal tasks even with traditional techniques and equipment.

Applications: grinding, deep drilling, drilling, milling, sawing, tapping, thread forming, turning.

Metals: aluminum, copper, steel alloys.

Technical data

Flash point: >100°C; pH: 8-9.5; Refractometer factor: 1; Packaging 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

TRIM® E850

PRÉMIUM HŰTŐ-KENŐANYAG

Leírás

Növényi alapú technológia és prémium kenőanyag-adalékanyagok szabadalmaztatott keveréke, nagy teljesítményű, alacsony kezelési igényű ásványolaj bázisú hűtőfolyadék koncentrátum. Az optimalizált kenőképessége és extrém nyomású adalékok kivételes felületminőséget és szerszámélettartamot biztosít. Rendkívül kemény vízzel szemben is toleráns. Mentes bór-, klór, formaldehid, halogén, nitrit vegyületektől.

Felhasználás

Kompatibilis minden anyaggal, kivéve magnézium. Könnyű az újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási feladatok elvégzése még a hagyományos technikákkal és berendezésekkel is.

Alkalmazások: fúrás, mélyfúrás, köszörülés, marás, esztergálás, fűrészelés, menetalakítás.

Fémek: repülőgépipari alumíniumötvözetek, sárgaréz, bronz, öntött alumínium, kompozitok, egzotikus ötvözetek, acél, nikkelötvözetek, színesfémek, műanyagok, rozsdamentes acélok, és titán.

Technikai adat

Lobbanáspont: >120°C; pH: 9,5-10; Refraktométer faktor: 1; Kiszerelés 20, 214 kg

TRIM® E850

PREMIUM COOLING LUBRICANT

Description

A proprietary blend of plant-based technology and premium lubricant additives, high-performance, low-maintenance mineral oil-based coolant concentrate. Its optimized lubricity and extreme pressure additives ensure exceptional surface quality and tool life. It is also tolerant of extremely hard water. Free from boron, chlorine, formaldehyde, halogen and nitrite compounds.

Application

Compatible with all materials except magnesium. It is easy to complete recycling or disposal tasks even with traditional techniques and equipment.

Applications: drilling, deep drilling, grinding, milling, turning, sawing, thread forming.

Metals: aerospace aluminum alloys, brass, bronze, cast aluminum, composites, exotic alloys, steel, nickel alloys, non-ferrous metals, plastics, stainless steels, and titanium.

Technical data

Flash point: >120°C; pH: 9.5-10; Refractometer factor: 1; Packaging 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

TRIM® E905

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HŰTŐ-KENŐANYAG

Leírás

Kiváló minőségű, nagy kenőképességű univerzális ásványolaj bázísú hűtőfolyadék koncentrátum, amely minimális karbantartást igényel még a legigényesebb folyadékkezelő rendszerekben is. A magas szintű kémiai és mechanikai kenőképessége az anyagok széles körének megmunkálásában és köszörülésében Felhordhatóvá teszi. Stabil és kiszámítható teljesítménye alapján tökélete választás a kiváló minőségű, egyenletes alkatrészgyártáshoz. Mentes a formaldehid, nitrit, fenolos anyagoktól, vegyületektől és kénezett EP-adalékanyagoktól.

Felhasználás

Rendkívül kemény víztűrő, nagyon alacsony habzás magas nyomáson is,  rendkívül finoman oldódó olajemulzió csökkenti az kihordást. Védi a gép és a szerszám felületeit, megakadályozza a ragadós felületek kialakulását, a tokmányokon, a szerszámtartókon és rögzítőkön. Könnyű az újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási feladatok elvégzése még a hagyományos technikákkal és berendezésekkel is.

Alkalmazások: fúrás, marás, mélyfúrás, nagysebességű marás, esztergálás, menetalakítás.

Fémek: alumíniumötvözetek, öntöttvas, nikkelötvözetek, rozsdamentes acélok, acélok és réz.

Technikai adat

Lobbanáspont: >160°C; pH: 8,7-9,7; Refraktométer faktor: 1; Kiszerelés 20, 214 kg

TRIM® 905

HIGH PERFORMANCE COOLING LUBRICANT

Description

High-quality, high-lubricity universal mineral oil-based coolant concentrate that requires minimal maintenance even in the most demanding fluid handling systems. Its high level of chemical and mechanical lubricity makes it suitable for machining and grinding a wide range of materials. Based on its stable and predictable performance, it is the perfect choice for high-quality, consistent component production. Free from formaldehyde, nitrite, phenolic substances, compounds and sulfurized EP additives.

Application

Extremely hard water-resistant, very low foaming even at high pressure, extremely finely soluble oil emulsion reduces wear. It protects the surfaces of the machine and the tool, prevents the formation of sticky surfaces, on chucks, tool holders and fasteners. It is easy to complete recycling or disposal tasks even with traditional techniques and equipment.

Applications: drilling, milling, deep drilling, high-speed milling, turning, threading.

Metals: aluminum alloys, cast iron, nickel alloys, stainless steels, steels and copper.

Technical data

Flash point: >160°C; pH: 8.7-9.7; Refractometer factor: 1; Packaging 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

DOSATRON D3 RANGE

VÍZMEGHAJTÁSÚ ADAGOLÓ TECHNOLÓGIA

Leírás

A Dosatron közvetlenül a vízhálózatra csatlakoztatva kizárólag a víznyomást használja külső energiaforrásként. A víz működteti a Dosatront; a készülék felszívja a tartályból a koncentrátumot az előre beállított %-os értéknek megfelelően, majd továbbítja a keverőkamrában lévő vízbe. A Dosatron belsejében a koncentrátum elegyedik a vízzel, majd a létrejött oldat a víznyomás által tovább áramlik. A koncentráció mennyisége és a Dosatronba belépő víz mennyisége között egyenes az arányosság, ami független a nyomás változásától vagy a csőhálózat átmérőjétől – ez az arányosság teszi lehetővé a Dosatron alkalmazását a főágban.

Felhasználás

Az keverési arányt a skála segítségével lehet beállítani. Az befecskendezésii mennyiség egyenesen arányos a Dosatronba belépő víz mennyiségével, pl. 1% = 1:100 = 1 térfogategységnyi koncentrátum + 100 térfogategységnyi víz.

Technikai adat

A víz maximális üzemi hőmérséklete: 40°C (104°F); A víz minimális üzemi hőmérséklete: 5°C (41°F); Adagolási arány: 1:100; Átlagos adagolás pontosság: +/-10%; Ismételhetőség: +/-3% (API 675 standard); Nyomásveszteség: 0,2-2,3 bar (3-33 psi)

DOSATRON D3 RANGE

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

Description

Installed directly in the water supply line, the Dosatron operates by using the flow of water as the power source. The water activates the Dosatron, which takes up the required percentage of concentrate directly from the container and injects it into the water. Inside the Dosatron, the concentrate is mixed with the water, and the water pressure forces the solution downstream. The dose of concentrate will be directly proportional to the volume of water entering the Dosatron, regardless of variations in flow or pressure, which may occur in the main line.

Application

The injection rate is set by lining up the eyelet with the desired ratio on the scale. The amount of injected concentrate is proportional to the amount of water coming into the Dosatron: i.e. adjustment at 1% = 1 :100 = 1 volume of concentrate + 100 volumes of water .

Technical data

Maximum operating water temperature: 40°C (104°F); Minimum operating water temperature: 5°C (41°F); Dosing rate: 1:100;  Average dosing accuracy: +/-10%; Repeatability: +/-3% (API 675 standard); Pressure loss: 0,2-2,3 bar (3-33 psi)