Ipari zsírtalanítók, tisztítószerek

INDUSTRIAL DEGREASERS, CLEANERS

A Master StagesTM és a Molydal nagynyomású, merítőkádas és ultrahangos mosókhoz egyaránt alkalmazható magas koncentrációjú tisztítószerei és vízalapú mosószerei meghosszabbítják a fürdő élettartamát, fokozzák az idegenolaj-kiválasztást és a biostabilitást, mérséklik a habzást és a ködképződést. Jellemzően nem tartalmaznak EP-adalékot, bejelentésköteles összetevőt. Alkalmazhatók alumínium, acél, öntöttvas, rozsdamentes acél, sárgaréz, vörösréz, bronz és magnézium felületen, illetve ezek ötvözetein, makacs zsír, hűtőfolyadék, olaj, különféle kenőanyag, viasz, rozsda… stb. maradványok eltávolítására. Vízbázisú tisztitószerek már szobahőmérséklettől használhatok. A karbantartási tisztítószerek gépleállítás nélkül képesek eltávolítani a súlyos szennyeződéseket anélkül, hogy kárt tennének festésben, bevonatban, tömítésben, vagy nyomot hagynának maguk után.

Powerin IPARI ZSÍRTALANÍTÓK, TISZTÍTÓSZEREK DEGREASING vízbázisú, oldószeres zsírtalanító, tisztítószer mosószer water-based, solvent degreaser, detergent detergent
Powerin IPARI ZSÍRTALANÍTÓK, TISZTÍTÓSZEREK INDUSTRIAL DEGREASERS, CLEANERS A Master StagesTM és a Molydal nagynyomású, merítőkádas és ultrahangos mosókhoz egyaránt alkalmazható magas koncentrációjú tisztítószerei és vízalapú mosószerei meghosszabbítják a fürdő élettartamát, fokozzák az idegenolaj-kiválasztást és a biostabilitást, mérséklik a habzást és a ködképződést.

The Master StagesTM and Molydal’s high-concentration detergents and water-based detergents, which can be used for high-pressure, immersion tub and ultrasonic washers, extend the life of the bath, increase foreign oil removal and biostability, and reduce foaming and fogging. They typically do not contain EP additives or ingredients subject to notification. They can be used on aluminum, steel, cast iron, stainless steel, brass, copper, bronze and magnesium surfaces, as well as on their alloys, stubborn grease, coolant, oil, various lubricants, wax, rust, etc. to remove residues. Water-based cleaning agents can be used from room temperature. Maintenance cleaners can remove heavy dirt without stopping the machine, damaging paintwork, coatings, seals, or leaving marks.

  MASTER STAGES™ CLEAN 2017 MASTER STAGES™ CLEAN 2020 MASTER STAGES™ CLEAN 2029 ‘One Step’ Masters STAGES™ CLEAN 2115AL Masters STAGES™ CLEAN F2™ CONTACTOL NF DEGRAISSANT KL 111  DEGRAISSANT KL 936 DEGRAISSANT KL 9H DEGRAISSANT KL AL DEGRAISSANT KLW 10 STARNET+  
Tisztítószer szórásos eljáráshoz O                       Cleaning agent for spray process
Tisztítószer ultrahangos mosógépekhez és merítéshez   O                     Cleaning agent for ultrasonic washing machines and immersion
Alkatrész tisztító korróziógátlóval     O                   Component cleaner with corrosion inhibitor
Alacsony habzású szórásos tisztítószer       O                 Low-foam spray cleaner
Butilmentes padló- és többcélú tisztítószer         O               Butyl-free floor and multipurpose cleaner
Nem gyúlékony tisztítószer elektromos érintkezőkhöz           O             Non-flammable cleaner for electrical contacts
Biztonsági  hideg zsírtalanító             O           Safety cold degreaser
Erős tisztítószer ragasztókhoz, masztixokhoz, stb.               O         Strong cleaning agent for adhesives, mastics, etc.
Környezetbarát vizes zsírtalanító                 O       Environmentally friendly aqueous degreaser
Élelmiszeripari minősítésű hideg zsírtalanító                   O     Food grade cold degreaser
Környezetbarát vízbázisú tisztítószer nagy zsírtalanító erővel                     O   Environmentally friendly water-based cleaner with high degreasing power
Gyorsan párolgó többcélú műhelytisztító                       O Fast-evaporating multi-purpose workshop cleaner
Élelmiszer minősítésű                 O O   O Food grade
Környezetbarát                 O   O   Environmentally friendly
Vízbázisú O O O O O       O   O   Water-based
Oldószeres           O O     O   O Solvent

MASTER STAGES™ CLEAN 2017 

TISZTÍTÓSZER SZÓRÁSOS ELJÁRÁSHOZ

Leírás

Gazdaságos, nagy terhelhetőségű permetezhető tisztítószer koncentrátum, amely eltávolítja a durva szennyeződéseket és az olajos szennyeződéseket, maradványokat könnyű rozsdát a vas- és magnéziumtartalmú alkatrészekről. Alacsony habzás környezeti hőmérsékleten, és még alacsonyabb, ha 49°C feletti használatnál. Hosszú élettartam Kiváló kompatibilitás a magnéziummal Megakadályozza a villámrozsdásodást és egy-két napig véd a korrózió ellen ha nem öblítik le. Mentes az amin, bor, nitrit, szilikát vegyületektől és oldószerektől.

Felhasználás

Alkalmas a karbantartási műveleteknél és öntöttvas tisztítására, préselt vagy sajtolt vagy húzott acél alkatrészeknél zsírtalanítására.

Alkalmazások: korróziógátlás, alkatrészek mosása, szennyeződések, hűtőfolyadék-maradványok, zsírok, olajok, viaszok eltávolítására.

Fémek:  öntöttvas, réz, magnézium, rozsdamentes acélok, acélok és titán

Technikai adat

Lobbanáspont: >100°C; pH: 13,5-14; Titrálási faktor: 0,36; Kiszerelés: 23, 214 kg

MASTER STAGES™ CLEAN 2017 

CLEANING AGENT FOR SPRAY PROCEDURE

Description

Economical, heavy-duty sprayable cleaner concentrate that removes coarse dirt and oily dirt, residuals, light rust from iron and magnesium-containing parts. Low foaming at ambient temperature and even lower when used above 49°C. Long service life, excellent compatibility with magnesium. It prevents flash rusting and protects against corrosion for a day or two if not rinsed. Free from amine, wine, nitrite, silicate compounds and solvents.

Application

It is suitable for maintenance operations and for cleaning cast iron, degreasing pressed or pressed or drawn steel parts.

Applications: corrosion prevention, washing parts, removing dirt, coolant residuals, fats, oils, waxes.

Metals: cast iron, copper, magnesium, stainless steels, steels and titanium.

Technical data

Flash point: >100°C; pH: 13.5-14; Titration factor: 0.36; Packaging: 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

MASTER STAGES™ CLEAN 2020 

TISZTÍTÓSZER ULTRAHANGOS MOSÓGÉPEKHEZ ÉS MERÍTÉSES TARTÁLYOKHOZ

Leírás

Tisztitószer koncentrátum, amely hatékony, nagy teljesítményű  minden fém mosásához. Rendkívüli a képessége  ami rövidebb tisztítási időt,  tisztítási ciklust vagy lehetőséget a tisztítási lépések kihagyásárát eredményezi. Az hatásos olajtaszító tulajdonsága hosszabb élettartamot és gazdaságos üzemeltetést biztosít, mivel az olajok gyorsan felkúsznak a tisztítótartály felszínére, ahonnan  lefölözhető.

Felhasználás

Alkalmazások: alkatrészek szennyezett felületei mosása, tisztítása olaj-, hűtőfolyadék-maradványok eltávolítása.

Fémek: alumínium, alumíniumötvözetek, sárgaréz, öntöttvas, rézötvözetek, vasfémek, magnézium, és cink.

Technikai adat

Lobbanáspont: >100°C; pH: 13-13;5; Titrálási faktor: 0,36; Kiszerelés: 23, 214 kg

MASTER STAGES™ CLEAN 2020 

CLEANING AGENT FOR ULTRASONIC WASHING MACHINES AND SUBMERSIBLE TANK

Description

Detergent concentrate that is effective and powerful for washing all metals. Its extraordinary ability results in a shorter cleaning time, cleaning cycle or the possibility of skipping cleaning steps. The effective oil repellency ensures a longer service life and economical operation, as the oil quickly creeps up to the surface of the cleaning tank, from where they can be skimmed.

Application

Applications: washing and cleaning the dirty surfaces of parts, removing oil and coolant residuals.

Metals: aluminum, aluminum alloys, brass, cast iron, copper alloys, ferrous metals, magnesium, and zinc.

Technical data

Flash point: >100°C; pH: 13-13.5; Titration factor: 0.36; Packaging: 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

MASTER STAGES™ CLEAN 2029 ‘One Step’ 

ALKATRÉSZ TISZTÍTÓ KORRÓZIÓGÁTLÓVAL

Leírás

„Egy lépés” tisztítószer/korróziógátló koncentrátum,  szórásos mosókhoz és merülő tartályokhoz. Rendkívül hatékonyan  eltávolítja a durva szennyeződéseket, és két-négy hétig biztosítja a beltéri korróziógátlást acél- és öntöttvas alkatrészeken. Kompatibilis az ultraszűrési rendszerekkel és bioremediációval. Kemény vízzel szemben toleráns, hosszú fürdőt élettartamot  biztosít. Alacsony habzás a nagynyomású permetezőgépekben 60 °C fölötti hőmérsékleten. Mentes a 2-butoxi-etanol (butil), bárium, nitritek, fenol és szilikát vegyületektől és magas pH-értékű adalékanyagoktól.

Felhasználás

Alkalmazások: alkatrészmosás, korróziógátlás.

Fémek: öntöttvas, rozsdamentes acélok, alumíniumötvözet és titán

Technikai adat

Lobbanáspont: >102°C; pH: 11,3-11;4; Titrálási faktor: 1; Kiszerelés: 23, 214 kg

MASTER STAGES™ CLEAN 2029 ‘One Step’ 

COMPONENT CLEANER WITH CORROSION INHIBITOR

Description

„One step” cleaner/anti-corrosion concentrate for spray washers and submersible tanks. It is extremely effective at removing coarse dirt and provides two to four weeks of indoor corrosion protection on steel and cast iron parts. Compatible with ultrafiltration systems and bioremediation. It is tolerant of hard water and ensures a long bath life. Low foaming in high-pressure sprayers at temperatures above 60 °C. Free from 2-butoxyethanol (butyl), barium, nitrites, phenol and silicate compounds and high pH additives.

Application

Applications: parts washing, corrosion prevention.

Metals: cast iron, stainless steels, aluminum alloy and titanium

Technical data

Flash point: >102°C; pH: 11.3-11.4; Titration factor: 1; Packaging: 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

MASTER STAGES™ CLEAN 2115AL 

ALACSONY HABZÁSÚ SZÓRÁSOS TISZTÍTÓSZER

Leírás

Nagy teljesítményű, alacsony habzású szintetikus tisztítószer koncentrátum nagynyomású permetezőgépekben, mosógépekben való használatra, sorjázáshoz és vízsugaras vágáshoz. Fejlett tenzidtechnológia kiváló habszabályozást és a idegen olajok kiválását biztosítja. Ellenáll a habképződésnek akár akkor is ha már nagyobb mennyiségű hulladékkal, ásványi anyaggal vagy hűtőfolyadékkal van szennyezve. Rövid távú korrózióvédelmet biztosít öntöttvas és vasötvözetek esetében. Mentes a nitrit és szilikát vegyületektől.

Felhasználás

Alkalmazási területe a 200-700 Bar közötti tartományban.

Alkalmazások: korróziógátlás, sorjázás, nagynyomású szórásos mosás, vibrációs, vízsugaras vágás.

Fémek: alumínium, alumíniumötvözetek, sárgaréz, bronz, öntöttvas, kompozitok,  rézötvözetek, vasfémek, műanyagok, acélötvözetek és cink.

Technikai adat

Lobbanáspont: >100°C; pH: 9.0 – 9.5; Titrálási faktor: 0,28; Kiszerelés: 23, 214 kg

MASTER STAGES™ CLEAN 2115AL 

LOW FOAMING SPRAY CLEANER

Description

High-performance, low-foaming synthetic cleaner concentrate for use in high-pressure sprayers, washing machines, deburring and water jet cutting. Advanced surfactant technology ensures excellent foam control and separation of foreign oil. It resists the formation of foam even if it is already contaminated with a large amount of waste, minerals or coolant. Provides short-term corrosion protection for cast iron and iron alloys. Free from nitrite and silicate compounds.

Application

Its field of application is in the range between 200-700 Bar.

Applications: corrosion prevention, deburring, high-pressure spray washing, vibration, water jet cutting.

Metals: aluminum, aluminum alloys, brass, bronze, cast iron, composites, copper alloys, ferrous metals, plastics, steel alloys and zinc.

Technical data

Flash point: >100°C; pH: 9.0 – 9.5; Titration factor: 0.28; Packaging: 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

MASTER STAGES™ CLEAN F2™ 

BUTILMENTES PADLÓ- ÉS TÖBBCÉLÚ TISZTÍTÓSZER

Leírás

Tisztítószer koncentrátum a kézi, gépi padlótisztításhoz, és alkatrész tisztításához szobahőmérsékletű mosótartályokban. Az enyhe pH biztosítja, hogy a termék kompatibilis a legtöbb hulladékkal, az ultraszűrő rendszerekkel és bioremediációval, nem bontja le fémmegmunkáló folyadékokat. Bizonyítottan nem irritál a bőrt 20%-os koncentrációban Kiváló választás a csomagoláshoz szórófejes palackokba 20%-ig. Eltávolítja a nehéz szennyeződéseket a padlóról anélkül, hogy megsértené a padlófestéket, bevonatot, vagy csúszós maradványt hagyna. Mentes a 2-butoxietanolt (butil), bárium, nitrit, fenolokl és szilikátok vegyületektől, magas pH-értékű adalékanyagoktól.

Felhasználás

Alkalmazások: padlótisztítás, általános célú tisztítás, kemény felületek tisztítása, felmosóvödrös tisztítás, alkatrészmosás.

Fémek: öntöttvas, acél és cink.

Technikai adat

Lobbanáspont: >102°C; pH: 11,4-12,4; Titrálási faktor: 0,58; Kiszerelés: 23, 214 kg

MASTER STAGES™ CLEAN F2™ 

BUTYL-FREE FLOOR AND MULTI-PURPOSE CLEANER

Description

Detergent concentrate for manual, mechanical floor cleaning and component cleaning in room temperature washing tanks. The mild pH ensures that the product is compatible with most wastes, ultrafiltration systems and bioremediation, it does not degrade metalworking fluids. Proven non-irritating to the skin at 20% concentration. Excellent choice for packaging in spray bottles up to 20%. Removes heavy dirt from the floor without damaging the floor paint, coating or leaving a slippery residue. Free from 2-butoxyethanol (butyl), barium, nitrite, phenolic and silicate compounds, high pH value additives.

Application

Applications: floor cleaning, general purpose cleaning, hard surface cleaning, mop bucket cleaning, parts washing.

Metals: cast iron, steel and zinc.

Technical data

Flash point: >102°C; pH: 11.4-12.4; Titration factor: 0.58; Packaging: 20 litres in bucket, 204 litres in barrel

CONTACTOL NF

NEM GYÚLÉKONY TISZTÍTÓSZER AEROSZOL ELEKTROMOS ÉRINTKEZŐKHÖZ

Leírás

Nem gyúlékony érintkezőtisztító, elektromos és elektronikus áramkörökhöz feszültség alatt is használható. A CFC-ket, klórozott oldószereket és brómozott oldószereket helyettesítő tisztítószer. Azonnal elpárolog maradék és nyomok nélkül,

Felhasználás

Tisztító- és öblítőszer minden elektromos vagy elektronikus mechanizmushoz, mint például HiFi- vagy telefonkészülékek, tekercsek, relék, nyomtatott áramkörök, radarberendezések, számlálók stb.

Technikai adat

Dielektromos szilárdság: 40 KV; D.P.O:  0; Lobbanáspont: nincs; Hajtógáz: R1234ze????; Kiszerelés: 520 ml

CONTACTOL NF

NON-FLAMMABLE CLEANER FOR ELECTRICAL CONTACTS DÉSOXYDANT

Description

Non-flammable electrical contact cleaner, can be used under tension. Absence of residuesand traces after evaporation.

Application

Cleaning and protection of all HIFI or telephone electric and electronic circuit parts, windings, relays, printed circuits, radar equipment, meters, etc.

Technical data

Dielectric strenght: 40 KV; D.P.O.: 0; Flashpoint: none; Non-flammable propellant; Packaging: 520/250 mls in aerosol

DEGRAISSANT KL 111 

BIZTONSÁGI HIDEG ZSÍRTALANÍTÓ

Leírás

Garantáltan klórozott oldószer-, HCFC-, és etilén-glikol mentes. Inert a legtöbb műanyaggal szemben (polietilén, polipropilén, poliészter, teflon stb.). Nagyon jó dielektromos merevség.

Felhasználás

Minden mechanikus alkatrészhez (láncok, csapágyak, fogaskerekek, szűrők stb.). Zsír, olaj, iszap és egyéb vegyi anyagok eltávolítása. Hidegen, kefével, tartályban, törléssel és kifejezetten alkatrészmosóban használható, ideális esetben elektromos szivattyúval.

Technikai adat

Lobbanáspont: +62°C; Dielektromos merevség: 43 kV; D.P.O.: 0; Kiszerelés: 5, 20 l

DEGRAISSANT KL 111 

COLD DEGREASER SAFETY

Description

Guaranteed chlorinated solvent-free, HCFC-free and ethylene-glycol free. Inert to most plastics (polyethylene, polypropylene, polyester, Teflon, etc.). Very good dielectric rigidity.

Application

All mechanical parts (chains, bearings, pinions, filters, etc.). Removal of grease, oil, sludge and other chemical products. Can be used cold, with a brush, in a tank, with a cloth and specifically in a parts washers, ideally with an electric pump.

Technical data

Flashpoint: 62°C; Dielectric strenght: 43 kV; D.P.O.: 0; Indice KB: 32 ; Packaging: 20 litres in jerrycan, 20 litres in jerrycan

DEGRAISSANT KL 936

ERŐS TISZTÍTÓSZER RAGASZTÓKHOZ, MASZTIXOKHOZ, GYANTÁKHOZ, TINTÁKHOZ STB.

Leírás

Az aceton alapú tisztítószerek helyettesítésére, erősen gyúlékony. Rendkívül magas a lobbanáspontja és nem tartalmaz veszélyes anyagot, így használata  biztonságos. Lassan elpárolog, könnyen leöblíthető vízzel vagy sűrített levegővel lefújható.

Felhasználás

Hatékony tinta, festékek, ragasztók, tömítőanyagok, masztixek, gyanták stb. eltávolítására. Gyorsan hat, nincs légvákuum probléma, és újrahasznosítési kezelési költség.

Technikai adat

Lobbanáspont: 75°C; Biológiailag könnyen lebomló; Dielektromos merevség: 21 KV; Kiszerelés: 750 ml-es permetező, 20 l

DEGRAISSANT KL 936

HEAVY DUTY CLEANER FOR GLUES, MASTICS, RESINS, INKS, ETC.

Description

KL936 has been designed to substitute acetone-based cleaners (highly flammable). It possesses a very high flash point and is free from any hazardous material (see MSDS) making it very safe to use. It evaporates quite slowly but can be easily rinsed off with water or blown away with compressed air.

Application

Efficient on paints and resins (water-based). Remove neoprene glues. Remove adhesives residuals on floors. Fast acting on screen printing inks (solvent based), and can easily replace acetone. Cleans inks on metals (aluminium etc)

Technical data

Flashpoint: 75°C; easily biodegradable; Dielectric strenght: 21 KV; Indice KB : > 60 ; Packaging: 20 litres in jerrycan, 750 mls in sprayer

DEGRAISSANT KL 9H

KÖRNYEZETBARÁT VIZES ZSÍRTALANÍTÓ

Leírás

Az NSF által az FDA követelményei alapján A1 kategóriában jóváhagyott  162092 regisztrációs számú zsírtalanító. Megújuló nyersanyag alapú, VOC, kőolaj alapú, oldószer-, klór-, EDTA, glikol-, MOSH/MOAH mentes zsírtalanító.

Felhasználás

Könnyen eltávolítja a zsírokat, olajokat és iszapot, viaszos vagy olajos rozsdagátló anyagokat az agrár-élelmiszeriparban. Permetezhető, merítéssel, kefével, törléssel, padlómosókban és alkatrészmosókban használható. Felhasználásra kész; azonban hideg vagy meleg vízben 5-10%-os arányban hígítható.

Technikai adat

Működési hőmérséklet: 0°C és +100°C között; Kiszerelés: 750 ml-es permetező, 5, 20 l

DEGRAISSANT KL 9H

ECOFRIENDLY AQUEOUS DEGREASING CLEANER

Description

Ready for use. Renewable raw material-based. V.O.C free, petroleum-based solvent free, chlorine free, EDTA free, glycol free. MOSH-MOAH and POSH free cleaner. KL 9 H is registered by NSF International, in category A1. This indicates that it is authorized for use in incidental contact with food. (N°162092).

Application

Easily removes greases, oils and sludge, waxy or oily rust preventatives in agro-food industries. Can be sprayed, used in a tank, with a brush, with cloths, in floor washers and part-washers.

Technical data

Operating temperature range: 0°C to +100°C ; PH : 8,90 – 9,00 ; Packaging: 20 litres in jerrycan, 5 liters in jerrycan, 750 mls in sprayer  

DEGRAISSANT KL AL

ÉLELMISZERIPARI MINŐSÍTÉSŰ HIDEG ZSÍRTALANÍTÓ

Leírás

Az NSF által az FDA követelményei alapján K1  kategóriában jóváhagyott  128922  regisztrációs számú univerzális zsíroldó szer élelmiszerekkel való véletlen érintkezéshez. Garantáltan klórozott oldószer-, HCFC- és etilénglikol mentes. Minden fémmel és a legtöbb műanyaggal kompatibilis.

Felhasználás

Zsírok, olajok eltávolítása az élelmiszer- és élelmiszer-feldolgozó iparban. Az érintkező mechanikus alkatrészek tisztítása, cukorral érintkező alkatrészek, palackozógépek pofái, krimpelő bütykök stb. Használható szétszerelt elektromos és elektronikus berendezéseknél (tekercsek, kollektorok stb.).

Technikai adat

Dielektromos merevség: 53 kV; Lobbanáspont 62°C; O. D. P.: 0; Kiszerelés: 200 l

DEGRAISSANT KL AL

COLD DEGREASING AGENT FOR THE FOOD INDUSTRY

Description

Universal degreasing agent for incidental contact with foodstuffs. Guaranteed chlorinated solvent-free, HCFC-free and ethylene-glycol free. Compatible with all metals and most plastics. KL AL is registered by NSF International, in category K1. This indicates that it is authorized for use in incidental contact with food. (N°128922)

Application

Elimination of greases, oils for food and food processing industries. Cleaning of mechanical parts in contact with sugar, jaws of bottling machines, crimping knurls, etc. Can be used to degrease disassembled electrical and electronic equipment (windings, collectors, etc.).

Technical data

Flash point: 62°C ; Dielectric strenght: 53 kV ; O. D. P.: 0 ; Indice KB : 28 ; Packaging: 200 litres in barrel, 20 litres in jerrycan

DEGRAISSANT KLW 10

KÖRNYEZETBARÁT VÍZBÁZISÚ TISZTÍTÓSZER NAGY ZSÍRTALANÍTÓ ERŐVEL

Leírás

Vízbázisú ipari tisztítószer, biológiailag lebomló felületaktív anyagokkal formulázva. nem gyúlékony, mentes  a VOC-tól, az oldószerektől, szódától, EDTA-tól, káliumtól és glikolészterektől. Könnyű és kellemes illatú, így könnyen helyettesítheti a hagyományos benzin alapú oldószereket. Korróziógátlót tartalmaz.

Felhasználás

Használható tisztán, hígítható 5% vagy 10% forró vagy hideg vízzel; permetezhető, ecsetelhető, padlómosó gépekben, ultrahangos mosókban vagy fűtött alkatrészmosókban habzás nélkül.

Technikai adat

Működési hőmérséklet: 0-100°C; PH: 8,60; Lobbanáspont: nincs; Kiszerelés: 750 ml-es permetező, 5, 20 l

DEGRAISSANT KLW 10

WATER-BASED CLEANER WITH GREAT DEGREASING POWER

Description

Ready-to-use water-based industrial cleaner (mechanical parts, chains, bearings, filters, floors, machines, moulds and dies etc…). Formulated with easily biodegradable surfactants. Contains corrosion inhibitors. Compatible with aluminum and other metals due to its pH value.

Application

Takes off and removes industrial dirt such as grease, cutting oils, oily or waxy temporary protections. Its low surface tension facilitates deep cleaning of floors and machines. Low foaming, it can be used in scrubber machines and high pressure cleaners

Technical data

Operating temperature range: 0 to 100°C ; PH: 8,60 ; Flashpoint: none ; Packaging: 20 litres in jerrycan, 5 litres in jerrycan, 750 mls in sprayer  

STARNET+

GYORSAN PÁROLGÓ TÖBBCÉLÚ MŰHELYTISZTÍTÓ

Leírás

Az NSF által az FDA követelményei alapján K1  kategóriában jóváhagyott 162096  regisztrációs számú  zsíroldó szer Nagyon erős oldószer tulajdonságokkal rendelkező permetező tisztítószer, klór-,  HCFC-, valamint etilén-glikol-mentes. Inert a gumikra és a legtöbb műanyagra (használat előtt vizsgálatot kell végezni). Száraz felületi állapot után az elpárolgás néhány másodperc alatt.

Felhasználás

Minden zsírtalanítási művelethez és fémen, ahol gyors párologtatásra van szükség. Zsírok, olajok, és lerakódás eltávolítása. Ideális az alkatrészek ragasztása, festése és összeszerelése előtti használatára. Tisztítószer elektromos érintkezőkhöz is használható kikapcsolt állapotban.

Technikai adat

Lobbanáspont: < 0°; Kiszerelés: 650 ml

STARNET+

QUICK EVAPORATING MULTIPURPOSE WORKSHOP CLEANER

Description

Spray cleaner with very strong solvent properties. Guaranteed chlorine-free, HCFC-free and ethylene-glycol free. Inert on rubbers and most plastics (test to be carried out before use). Dry surface condition after evaporation in a few seconds. STARNET+ is registered by NSF International, in category K1. This indicates that it is authorized for use in incidental contact with food. (N°162096).

Application

For all degreasing operations on all metals where quick evaporation is required. Elimination of greases, oils and sludge. Ideal before gluing, painting and reassembly of parts. Cleaner for electrical contact usable off.

Technical data

Non-flammable propellant: CO2 ; Packaging: 650/500 mls in aerosol

DOSATRON D3 RANGE

VÍZMEGHAJTÁSÚ ADAGOLÓ TECHNOLÓGIA

Leírás

A Dosatron közvetlenül a vízhálózatra csatlakoztatva kizárólag a víznyomást használja külső energiaforrásként. A víz működteti a Dosatront; a készülék felszívja a tartályból a koncentrátumot az előre beállított %-os értéknek megfelelően, majd továbbítja a keverőkamrában lévő vízbe. A Dosatron belsejében a koncentrátum elegyedik a vízzel, majd a létrejött oldat a víznyomás által tovább áramlik. A koncentráció mennyisége és a Dosatronba belépő víz mennyisége között egyenes az arányosság, ami független a nyomás változásától vagy a csőhálózat átmérőjétől – ez az arányosság teszi lehetővé a Dosatron alkalmazását a főágban.

Felhasználás

Az keverési arányt a skála segítségével lehet beállítani. Az befecskendezésii mennyiség egyenesen arányos a Dosatronba belépő víz mennyiségével, pl. 1% = 1:100 = 1 térfogategységnyi koncentrátum + 100 térfogategységnyi víz.

Technikai adat

A víz maximális üzemi hőmérséklete: 40°C (104°F); A víz minimális üzemi hőmérséklete: 5°C (41°F); Adagolási arány: 1:100; Átlagos adagolás pontosság: +/-10%; Ismételhetőség: +/-3% (API 675 standard); Nyomásveszteség: 0,2-2,3 bar (3-33 psi)

DOSATRON D3 RANGE

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

Description

Installed directly in the water supply line, the Dosatron operates by using the flow of water as the power source. The water activates the Dosatron, which takes up the required percentage of concentrate directly from the container and injects it into the water. Inside the Dosatron, the concentrate is mixed with the water, and the water pressure forces the solution downstream. The dose of concentrate will be directly proportional to the volume of water entering the Dosatron, regardless of variations in flow or pressure, which may occur in the main line.

Application

The injection rate is set by lining up the eyelet with the desired ratio on the scale. The amount of injected concentrate is proportional to the amount of water coming into the Dosatron: i.e. adjustment at 1% = 1 :100 = 1 volume of concentrate + 100 volumes of water .

Technical data

Maximum operating water temperature: 40°C (104°F); Minimum operating water temperature: 5°C (41°F); Dosing rate: 1:100;  Average dosing accuracy: +/-10%; Repeatability: +/-3% (API 675 standard); Pressure loss: 0,2-2,3 bar (3-33 psi)