Minimálkenés forgácsoláshoz

MINIMUM QUANTITY LUBRICATION FOR CUTTING PROCESSES

A folyamatos, ciklushoz illeszkedő, szabályozott, pontos és gazdaságos adagolása a kenőanyagnak – a szerszámok kenőanyag-csatornáin vagy a szerszámbefogókon keresztül, aeroszol vagy permetező fúvókán keresztül permet formájában valósul meg. A minimálkenés (MQL) kiváltja a megmunkáláshoz általános használt árasztásos hűtő-kenő eljárást, mégpedig a forgácsoló szerszám és a munkadarab felületére juttatott speciális csekély (szükséges és elégséges) mennyiségű minimálkenésre kifejlesztett kenőanyag precíz adagolása által. A felvitt kenőanyag minimalizálja a súrlódást a megmunkálandó fém és a szerszám között, jelentősen lecsökkentve az ilyenkor keletkező hőmennyiséget. A hagyományos árasztásos technológia ezzel szemben a hő elnyelését célozza meg.

Powerin MINIMÁLKENÉS FORGÁCSOLÁSHOZ MINIMUM QUANTITY LUBRICATION FOR CUTTING PROCESSES
UNIST

The continuous, cycle-matched, regulated, accurate and economical dosing of the lubricant is realized in the form of a spray through the lubricant channels of the tools or through the tool holders, through an aerosol or spray nozzle. Minimum lubrication (MQL) replaces the generally used flooding cooling-lubrication process for machining, namely through the precise dosing of a special small (necessary and sufficient) amount of lubricant developed for minimum lubrication applied to the surface of the cutting tool and the workpiece. The applied lubricant minimizes the friction between the metal to be processed and the tool, significantly reducing the amount of heat generated in this case. Traditional flooding technology, on the other hand, aims to absorb heat.