Minimálkenés

MINIMAL QUANTITY LUBRICATION

A minimálkenés lényege, hogy alkalmazása révén csak a pontos és szabályozott, szükséges és elégséges mennyiségű kenőanyag jut a megmunkálási zónába. Ezen eljárás hatékonyan alkalmazható az összes fémnél és fémötvözetnél, valamennyi megmunkálási művelet esetében. A minimálkenéssel kent szerszámok vágóélén egy kenőfilm-réteg jön létre, ami megfelelő kenést hoz létre, szabályozza a súrlódást, gátolja a magas hőmérséklet kialakulását, és csökkenti a kopást. Az eljárás eszközei egyes speciális kenőanyagok, és a hozzájuk kifejlesztett adagoló berendezések.

Powerin MINIMÁLKENÉS Minimal Quantity Lubrication ZÁRAZ ÉS „ZÖLD” KENÉSTECHNIKAI ELJÁRÁSDRY AND „GREEN” LUBRICATION TECHNOLOGY PROCEDURE forgácsolás

The essence of minimal lubrication is that only the precise and controlled, required and sufficient amount of lubricant comes into the machining zone. This process is effective for all metal and metal alloys at all machining operations. With a minimal lubrication on the cutting edge of tools, a lubricating film layer is created that creates proper lubrication, regulates friction, prevents high temperature emerging and reduces wear. The process is made up of certain special lubricants and their dispensing equipment.