Magunkról

ABOUT US

KÜLDETÉSÜNK

Küldetésünk, hogy partnereink kenéstechnikai igényeit szakszerűen kiszolgáljuk, nehézségeiket kiküszöböljük környezetbarát, gazdaságos termékeink és szolgáltatásaink által. A megoldások testre szabása és a kiteljesített emberi kapcsolatok a legfontosabbak a Powerin Kft. számára – ezek megvalósulása a cég sikerének záloga. Küldetésünk, hogy tevékenységünkkel javítsuk a magyar ipar helyzetét, hogy technológiai szinten is felzárkózhasson a fejlett Európához. Mai elkötelezettségünk eredménye a zöldebb holnap.

OUR MISSION

Our mission is to professionally serve the lubrication technical needs of our partners and eliminate their difficulties with our environmentally friendly and economical products and services. The customization of solutions and perfect human relations are the most important for Powerin Kft. – their realization is the key to the company’s success. Our mission is to improve the situation of Hungarian industry with our activities to catch up with advanced Europe on a technological level. The result of our commitment today is a greener tomorrow.

MAGUNKRÓL

A Powerin Kft. egy kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységre létrejött társaság.

Az alapítás óta eltelt évek alatt a hagyományos kereskedelmi tevékenység keretein fokozatosan túlléptünk, és egy, a modern marketinggel összhangban lévő kenéstechnikai szolgáltatási rendszert építettünk ki.

Cégünk célja, hogy teljeskörű, a környezeti kihívásokat figyelembe vevő, illetve a költségeket mérséklő szolgáltatási csomagokat dolgozzon ki az ipar azon résztvevői számára, akik fogékonyak az újszerű megoldások iránt, és hajlandók is a változtatásra.

Palettánkon megtalálhatók a megmunkáláskor (forgácsolás, képlékenyalakítás) és a karbantartáskor felmerülő valamennyi igény kiszolgálásra alkalmas kenőanyagok, valamint azok felvitelére és ápolására szolgáló berendezések.

Szakembereinkkel és az általunk képviselt cégek (Master Fluid Solution Ltd., Molydal S.A., TKM GmbH, Unist Inc.) mérnökeivel együttműködve arra törekszünk, hogy a leendő partnerünk számára – velük szorosan együttműködve – egy kellően átgondolt, egyedi, testre szabott komplex szolgáltatás keretében, csúcsminőségű termékeinkkel környezetbarát és gazdaságos megoldást kínáljunk.

Rendszerünk eredményes működtetésének mindazonáltal elengedhetetlen feltétele, hogy megismerhessük az Önök jelenlegi kenéstechnikai státuszát, illetve a jövőre vonatkozó elképzeléseit! Mindezek érdekében, javasoljuk, tanulmányozza át honlapunkat – ahol bemutatjuk rendszerünk lényegi elemeit, és ismertetjük termékkínálatunkat -, keressen bennünket, hogy aztán mielőbb felvehessük Önnel a kapcsolatot.

ABOUT US

Powerin Kft. is a company established for commercial and service activities.

In the years since our founding, we have gradually gone beyond the framework of traditional commercial activity and built a lubrication technical service system in line with modern marketing.

Our company’s goal is to develop comprehensive service packages that take environmental challenges into account and reduce costs for industry participants who are receptive to new solutions and has a will to change.

Our range includes lubricants suitable for all needs arising during machining (cutting, plastic forming) and maintenance, as well as equipments for their application and care.

In cooperation with our specialists and the engineers of the companies we represent (Master Fluid Solution Ltd., Molydal S.A., TKM GmbH, Unist Inc.), we strive to provide our future partner – in close cooperation with them – a well-thought-out, unique, customized complex service, offer an environmentally friendly and economical solution with our top-quality products.

Nevertheless, it is an essential condition for the successful operation of our system to be able to learn about your current lubrication technology status and your ideas for the future! For all of this, we recommend you studying our website – where we present the essential elements of our system and describe our product range – and contact us, so we can get in touch with you as soon as possible.

MIT CSINÁLUNK?

Az adottságok és a lehetőségek figyelembevételével javaslatot teszünk valamely általunk forgalmazott kenőanyagra, illetve annak a legoptimálisabb felhasználására.

WHAT ARE WE DOING?

Taking the characteristics and possibilities into account, we make a proposal for a lubricant from our assortment, and for its optimal use.

MIÉRT VÁLASSZON BENNÜNKET?

Mert az évek során felhalmozott sokrétű tapasztalatunk, és eltökéltségünk a költségcsökkentés, elhivatottságunk a fenntarthatóság iránt, illetve komplex szemléletünk lehetővé teszi, hogy a lehető legjobb megoldással szolgálhassunk Önnek.

WHY CHOOSE US?

Because our diverse experience accumulated over the years, our determination to reduce costs, our commitment to sustainability, and our complex approach allow us to provide you the best possible solution.

MIT AJÁNLUNK?

A szerszámok élettartamának növekedését; a termelékenység javulását a ritkább karbantartási beavatkozás szükségessége miatt; a környezetre rótt terhelés csökkenését és a hagyományos kenőanyagok ártalmatlanításából fakadó járulékos kiadások mérséklődését – mindez által cége termelési költségeinek csökkenését. Mindemellett egy tisztább, az egészségre kevésbé káros hatással lévő, fenntarthatóbb munkakörnyezetet az Ön és kollégái számára.

WHAT DO WE OFFER?

An increase in tool life; improvement of productivity due to the need of less frequent maintenance intervention; reduction of the burden on the environment and reduction of additional expenses arising from the disposal of traditional lubricants – thereby reducing the production costs of your company. In addition, a cleaner, less harmful to health, more sustainable work environment for you and your colleagues.

ÖKO-FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Tisztában vagyunk azzal, hogy egyes vegyszerek milyen káros hatással vannak ránk és a környezetünkre, ezért elköteleztük magunkat amellett, hogy csak olyan partnerek termékeit forgalmazzuk, akik lehető legjobban megfelelnek az öko-design szabványoknak.

A beszállító üzletfeleink is tisztában vannak  környezetünk védelmének és a fenntarthatóság kihívásaival, ezért olyan termékfejlesztési programot hajtottak végre, mely során egészségünk és környezetünk védelmének tekintetében egy sokkal előremutatóbb üzletpolitikát folytatnak, mindez javítja a felhasználók életminőségét. A világunk védelmét szolgálja a ma és a jövő generációi számára.

A kezdetektől fogva elkötelezettek vagyunk a termékeinket használó emberek biztonsága, bolygónk és környezetünk védelme, valamint ügyfeleink jövedelmezőségére gyakorolt általános hatása mellett. Minden forgalmazott termékünk és szolgáltatásunk ezt a három alapvető filozófiát tartalmazza.

Partnereink anyagai kizárólag nagy tisztaságú összetevőkből, többségükben megújuló nyersanyagból készülnek, és a végső készítményeket intenzív, független tesztelésnek vetik alá, hogy a felsorolt kritériumoknak maradéktalanul eleget tegyenek.

ECO-RESPONSIBILITY

We are aware of the harmful effects some chemicals have on us and on our environment, which is why we are committed to distributing products only from partners who meet eco-design standards as best as possible.

Our supplier partners are also aware of the challenges of sustainability and protecting our environment, so they implemented a product development program during which they pursue a much more forward-looking business policy in terms of protecting our health and environment, all of which improves the quality of life for users. It serves to protect our world for present and future generations.

From the beginning, we have been committed to the safety of the people who use our products, the protection of our planet and environment, and the overall impact on our customers’ profitability. All the products and services we sell contain these three basic philosophies.

Our partners’ materials are made exclusively from high-purity ingredients, most of them from renewable raw materials, and the final products are subjected to intensive, independent testing in order to fully meet the listed criteria.